Vestfold og Telemark fylkeskommune får blant annet ansvar for 21 videregående skoler med over 14 000 elever, i tillegg til blant annet Skiringssal folkehøyskole og Fagskolen i Vestfold og Telemark.  

Fylkeskommunen er også ansvarlig for skoleskyss for både grunnskoleelever og elever i videregående skole. 

Visste du at?

Fullført videregående er det beste grunnlaget for videre studier og arbeidsliv. I fjor fullførte 78,2 prosent av elevene fra Vestfold og 79 prosent av elevene fra Telemark videregående opplæring i løpet av fem år, og vi vil jobbe aktivt for å øke disse tallene enda mer.

Fylket vårt trenger dyktige fagarbeidere, og det får vi gjennom lærlinger. Skoleåret 2017/2018 hadde 1 879 bedrifter i Vestfold og Telemark lærlinger. I 2017/2018 besto 2 025 lærlinger fag-/svenneprøven i Vestfold og Telemark.

Fylket vil også ha behov for arbeidstakere med høyere yrkesfaglig utdanning. Fagskolen i Vestfold og Telemark vil fra 2020 være en av landets største fagskoler med omtrent 800 studenter.

Vestfold og Telemark fylkeskommune vil også samarbeide tett med Universitet i Sørøst-Norge og andre tilbydere av høyere utdanning.

Lær mer om den nye fylkeskommunen i «Ditt og mitt Vestfold og Telemark»

  • Høy barnehagedekning
  • Ferdigheter fra grunnskolen er viktig for videre utdanning
  • Stort potensial for å få flere til å fullføre videregående opplæring
  • Store sosiale forskjeller
  • De fleste elevene i Vestfold og Telemark trives på skolen
  • Ungdom utenfor opplæring og arbeidsliv
  • Omstilling og vekst krever ny kunnskap
  • Tilgangen på kompetent arbeidskraft følger bare delvis etterspørselen
  • Livslang læring og utforming av opplæringstilbudet