Velkommen til samferdsel, miljø og mobilitet!

Ledergruppa i Sektor for samferdsel, miljø og mobilitet

Nå er vi snart i gang - og vi gleder oss til å bygge Sektor for samferdsel, miljø og mobilitet sammen! På denne siden vil du finne oppdatert informasjon om oppstarten i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Ledergruppa i Sektor for samferdsel, miljø og mobilitet.
Bak fra venstre: Trond Haugstad, Rune Sundmark, og Bjørn Harald Sti.
Foran fra venstre: Siv Tørudbakken, Gunnar Berg Treidene, Helene Byre, og Trond Myhre.

Foto: Linda Ehnmark/Vestfold fylkeskommune

 

Oppstart av nye Vestfold og Telemark fylkeskommune nærmer seg med stormskritt. For oss i Sektor for samferdsel, miljø og mobilitet er det ekstra mye som skal på plass: seks organisasjoner med ulike systemer – og på ulike lokasjoner – skal smeltes sammen til å danne en ny og slagkraftig samferdselssektor.

Kompetansen og erfaringen dere har med dere, fra Statens vegvesen i Skien og i Tønsberg, fra VKT, fra kollektivteamet i Telemark, og fra Vestfold og Telemark fylkeskommune er helt avgjørende for at vi skal få til de gode tjenestene vi skal gi, og for å bygge et godt lag videre. Etter å ha truffet mange av dere gjennom høsten er vi overbevist om at dette kommer til å gå strålende og bli veldig bra!

Mye kommer på plass nå

Det siste året har ledergruppen og svært mange andre jobbet intenst for å forberede oppstarten. Nå i innspurten jobbes det på spreng på alle kanter for at det mest vesentlige skal stå klart til 2.1.2020. I disse dager faller flere og flere ting på plass, men 100% i mål kommer vi nok allikevel ikke til å komme. Denne veien må bli til også mens vi går!

Hva skjer første dagen på jobb?

Vi er godt i gang med å forberede et oppstartsprogram for 2. og 3. januar. Da skal de aller fleste av oss flytte til nye kontorplasser, mange på en ny adresse; vi skal rigge opp PC’er og se at alle systemene spiller som de skal, og vi skal få orienteringer og opplæring i en ny organisasjon og på nye lokasjoner. Og rydde litt plass til å ha det bra sosialt sammen!

2. og 3. januar blir travle, men hyggelige dager.

Torsdag 2. januar blir en «komme i gang»-dag både praktisk og sosialt. Vi ønskes velkommen i den nye organisasjonen, får adgangskort, finner kontorplasser, pakker ut og rigger oss opp med PCer og systemer på kontorene våre. Vi tar sikte på en sosial lunsj sammen både i Skien og i Tønsberg.

Fredag 3. januar planlegger vi en kickoffdag. Vi legger ut mer konkret program ut på denne siden så snart det er klart.

Noe praktisk du lurer på knyttet til oppstarten?

Under finner du svar på noen praktiske spørsmål knyttet til de aller første dagene på ny jobb.
Vi legger til mer informasjon og program for oppstart etter hvert som ting blir klart, så følg med på denne siden!

Lurer du på noe, spør din seksjonsleder eller tania.ripoll@vtfk.no.

Merk at når vi er i gang 2. januar vil det være vårt intranett som er den gjeldende informasjonskanalen.

Har jeg en kontorplass som venter på meg?

Når du kommer på jobb 2. januar vil det stå en kontorplass og vente på deg.
Selve flytteprosessen og datoer for flytting blir imidlertid litt ulik for de ulike lokasjonene. Her er endelige datoer og prosedyrer i ferd med å komme på plass. Vi legger informasjon på denne siden så snart det er klart, i tillegg til at de relevante gruppene vil få informasjon om sin flytteprosess på epost.

Gjerpensgate 10:
For ansatte på fylkeshuset i Skien som skal til Gjerpensgate 10 er instruksjoner om pakking og flytteprosess sendt på epost, i tillegg til at den ligger her.  Team service tar seg av selve flyttingen. Merk at flyttedato er allerede 20. desember, så det er viktig at alt er pakket og klart til da. Det er Statens vegvesen som organiserer den interne flytteprosessen til de som sitter i Gjerpensgate i dag.

Pakkeinstruksjoner, fylkeshuset i Skien til Gjerpensgate 10

Fylkeshuset i Tønsberg:
Samferdselseksjonen skal inn i tredje etasje på fylkeshuset. Det jobbes nå med å klargjøre arbeidsplassene slik at de skal stå klare 2. januar.

Her er første informasjon om flytteprosessen ved fylkeshuset i Tønsberg. Mer informasjon kommer – følg med.

Info-01 flytteprosess Tønsberg
Her er mer informasjon om flytteprosessen for Tønsberg, oppdatert per 2.12, med lenke til skjema for melding av behov ifbm. flyttinga:
Info-02 flytteprosess Tønsberg

Her er mer informasjon om flytteprosessen i Tønsberg, og flytteplanen, versjon 1.1. Merk at denne vil bli oppdatert med alles spesifikke plassering, kommer snart!
Info-03 flytteprosess Tønsberg  og  flytteplan1.1 (1)

Aller siste og ferskeste info om flytteprosessen i Tønsberg finner du her:

Info-04 flytteprosess Tønsberg

Og her er møbleringsplanen for 3. etg i fylkeshuset i Tønsberg: Møbleringsplan 3. Etasje

Farmandstredet:
Seksjon kollektiv og mobilitet holder til i fjerde etasje i Farmandstredet i Tønsberg. Informasjon om flytteprosessen for de som skal over fra fylkeshuset til Farmandstredet formidles direkte til de som er berørt.

Åmot og Notodden:
Det vil også være arbeidsplasser på Notodden og i Åmot. Vi er i dialog med utleier med målsetning om at dette skal være på plass til årsskiftet. Vi legger ut mer informasjon om dette så snart det er klart.

 

Hvor kan jeg parkere dersom jeg kommer med bil?

For deg som skal ha arbeidssted Skien er arbeidsplassen frem til nytt fylkeshus står klart i august 2020 i Statens vegvesens lokaler i Gjerpensgate 10. Det er begrenset mulighet for gratis parkering på parkeringplassen bak bygget .

Dersom noen ønsker å bestille parkering i garasjen under bygget er dette en privat kostnad som må bestilles via Q-parks nettside.

For deg som skal ha arbeidsplassen din på fylkeshuset i Tønsberg er adressen Sven Foynsgate 9. Parkeringen ved fylkeshuset er svært begrenset, og du vil trenge en parkeringsoblat til bilen.  Les mer og se fylkeshuset i Tønsberg på kartet

Det er i tillegg parkering på andre siden av gaten for fylkeshuset.

Vi oppfordrer alle som har mulighet til det til å gå, sykle eller reise kollektivt slik at parkeringsplassene i størst mulig grad tilfaller de som av ulike årsaker må bruke bil.

Hva med adgangskort?

Både på fylkeshuset i Tønsberg og i Gjerpensgate 10 vil alle ansatte få nye adgangskort. Adgangskortene blir delt ut ved oppstart 2. januar.

Fotografering til adgangkortene gjøres i første uke i desember, på fylkeshusene i Skien og Tønsberg, ved Statens vegvesen i Skien og Tønsberg, og hos VKT i Farmandsstredet. Se datoer under. Det er viktig at dere møter opp for fotografering slik at vi kan få adgangskort klare til oppstarten.

Dato Sted Tid
2. desember 2019 Fylkeshuset i Skien 0900-1500
3. desember 2019 Statens Vegvesen Skien 0900-1500
4. desember 2019 Statens Vegvesen Tønsberg 0830-1130
4. desember 2019 VKT 1230-1500
5.  desember Fylkeshuset i Tønsberg 0900-1500
12. desember Fylkeshuset Skien – Restfoto 0900-1500
13. desember Fylkeshuset Tønsberg – Restfoto 09100-1500

Hvor skal du møte opp?

Fylkeshuset i Skien Møterom Norsjø i resepsjonsområdet.
Statens vegvesen i Skien Kontoret til bedriftshelsetjenesten
VKT Møterom Lille
Statens vegvesen i Tønsberg Møterom Loftstua i 4. etg.
Fylkeshuset Tønsberg Konferanserom 2

 

Kontaktpersoner for fotografering:

Lokasjon Kontaktperson
SVV Tønsberg Elin Gåsland M: 988 42 850

epost: elin.gaasland@vegvesen.no

SVV Skien, Gjerpensgate 10 Sigridur (Sussy) Biering M: 95221036 epost: sigridur.biering@vegvesen.no
VKT Trond Myhre M: 932 39 400

e-post: trond.myhre@vtfk.no

Fylkeshuset Tønsberg Anita Jørgensen M: 947 86 162

epost: anita.jorgensen@vtfk.no

Fylkeshuset Skien Anette Solvold M: 952 79 552

epost: anette.solvold@vtfk.no

Hva med PC og mobil fra de som kommer fra SVV?

PC-er til de ansatte er bestilt og ankommer Skien første uka i desember. Du vil da få en flunkende ny PC med installert programvare når du kommer til ny jobb i januar.
Det er viktig at du tar med deg alt av ekstrautstyr fra SVV (skjermer, headset, tastatur, mus, nettbrett osv.) som du kan bruke til din nye PC.

I tillegg får du med deg mobiltelefonen. Den får et nytt abonnement (Telenor) med nødvendige SIM-kort og datapakke som er lik den du har i dag, eller bedre. Du vil få mer informasjon om dette.

Hva skjer med SAMS IT-systemene?

Det nasjonale prosjektet SAMS-IKT har jobbet i siden begynnelsen av mars i år.
Prosjektet samordner IT-behovene til alle fylkeskommunene og tar ansvaret
for all programvare som samtlige fylkeskommuner har behov for. De sørger for
anskaffelser på vegne av alle fylkeskommunene.

Hver fylkeskommune har i tillegg et lokalt prosjekt som tar seg av det som er
spesielt for den enkelte fylkeskommune. Vårt lokale prosjekt for Vestfold
Telemark kom i gang rett før sommeren.

Ansatte i SVV har meldt seg frivillig og gjort en meget god jobb i å kartlegge hvilken programvare som må anskaffes, antallet brukere, kostnad for anskaffelsene, og hvordan vi skal teste om alt virker når det blir installert.

Fram til og med oktober har arbeidet lokalt bestått i å kartlegge alle behov og iverksette bestillinger av nødvendig utstyr. Samtidig har vi fulgt opp det nasjonale prosjektet og er i ferd med å ferdigstille alle bestillinger av programvare. En del avropes gjennom nasjonale avtaler og noe anskaffes lokalt.

For et par uker siden fikk vi den endelige listen over hvem som faktisk skal
over til fylkeskommunen. Da ble det mulig å sette opp regnearket og spørre alle
hvilken programvare de må ha.

I mellomtiden er det nå satt opp en SAMS LAB på fylkeshuset i Skien. Her er det test-PC der vi kan teste at tilganger til SVV sine systemer som Elrapp, Brutus osv. fungerer. Etter hvert som vi får installert programvarer som vi anskaffer selv, kan dette også testes på denne pc’en.

Har du spørsmål om arbeidet med SAMS IKT systemene, kan du frem til 12.12.19 kontakte Jon Skriubakken

Når får vi ny arbeidsavtale?

Det arbeides med dette, med målsetning om at samtlige ansatte i Vestfold og Telemark fylkeskommune skal få arbeidsavtale i løpet av januar 2020.

Har du spørsmål?

Det har du helt sikkert! Noe kan vi svare på – noe sikkert ikke. Spør seksjonslederen din eller tania.ripoll@vtfk.no