Valgresultat for Vestfold og Telemark fylkesting

Fellesnemnda stemmer over organiseringen av kollektivtransporten i det nye fylket.

10.09.2019

De foreløpige tallene viser at Arbeiderpartiet er største parti i fylkestingsvalget. Størst fremgang har Senterpartiet etterfulgt av Rødt, Miljøpartiet de Grønne og Folkeaksjonen Nei til Bompenger.

De foreløpige tallene er basert på kommunenes telling av stemmene til fylkestingsvalget. Vestfold og Telemark fylkeskommune starter med sin kontrolltelling av stemmene onsdag. Valgoppgjøret vil være klart tidligst fredag. Eksakt mandatfordeling vil ikke være klart før valgoppgjøret er gjennomført.

Kommunenes opptelling viser at Arbeiderpartiet har fått 29,8 prosent av stemmene som er en nedgang på 5,4 prosentpoeng.

Høyre nest størst

Høyre ser ut til å bli nest største parti med 21,9 prosent, men også de går tilbake med 2,1 prosentpoeng. Også Venstre, Krf og Fremskrittspartiet ser ut til å gå tilbake i dette valget.

Partiet som har hatt mest fremgang er Senterpartiet går frem med 6,4 prosentpoeng og ender på 14,2 prosent.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger ligger an til å komme inn i fylkestinget for første gang med et mandat.

Med dagens resultat vil vi få følgende mandatfordeling. Vi gjør forbehold om at den endelige fintellingen er ikke gjennomført.

Foreløpig mandatfordeling

Parti Mandater
Arbeiderpartiet 18
Høyre 14
Senterpartiet 9
Fremskrittspartiet 6
Miljøpartiet De Grønne 4
Sosialistisk Venstreparti 3
Kristelig Folkeparti 2
Rødt 2
Venstre 2
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger 1