Valg 2019

Husk å stemme ved fylkestingsvalget!

Hvilke politikere mener du bør ta beslutningene i fylket ditt? 

Fylkeskommunen tar seg av oppgaver som som går på tvers av kommunene og som trenger et mer helhetlig regionalt blikk for å bli løst godt, eller som er for store til at enkeltkommunene kan løse dem alene. Samferdsel, videregående opplæring og tannhelse er blant områdene fylkeskommunen sørger for. Her kan du se fem animasjonsfilmer og lese mer om noen av områdene fylkeskommunen har ansvar for.

Bruk stemmeretten din til å påvirke hvem som skal ta beslutninger om ting som er viktig i ditt liv og for din hverdag!

Les mer om hvordan du stemmer her

Videregående opplæring

Vestfold og Telemark fylkeskommune får blant annet ansvar for 21 videregående skoler med over 14 000 elever, i tillegg til blant annet Skiringssal folkehøyskole ogFagskolen i Vestfold og Telemark  

Fylkeskommunen er også ansvarlig for skoleskyss for både grunnskoleelever og elever i videregående skole. 

Tannhelsetjenesten

Vestfold og Telemark fylkeskommune får 28 tannklinikker som skal drive helsefremmende og forebyggende arbeid og gi gratis tannbehandling til prioriterte grupper. I 2018 behandlet tannklinikkene over 82 000 pasienter i regionen.

Kultur og idrett

Vestfold og Telemark har en stolt historie og et stort mangfold av kulturuttrykk. Sterke lokale arrangører i samarbeid med frivillige, profesjonelle og amatører skaper et aktivt kulturliv og idrettsliv i hele regionen. 

Fylkeskommunen fordeler midler til både frivilligheten, kulturlivet og til idrettsanlegg i regionen.

Samferdsel

Skal vi nå klimamålene må flere velge å gå, sykle og reise kollektivt i hverdagen. Det er fylkeskommunen som har ansvar for kollektivtransport og for utbygging av gang- og sykkelveier på en rekke strekninger, og som jobber med å gjøre dette attraktivt for våre innbyggere.

Klima og miljø

Vestfold og Telemark fylkeskommune tar ansvar for å redusere klimagassutslipp i regionen, ved hjelp av helhetlige tiltak og virkemidler. Vi skal bidra med kunnskap om miljø, klima og fornybar energi. Sammen med kommunene, næringslivet, utdannings- og forskningsinstitusjoner skal vi bidra til å oppfylle nasjonale og regionale klimamål.

Husk at du har to stemmer

I 2015 stemte 54,2 prosent av velgerne i Telemark og 55,2 av velgerne i Vestfold i fylkestingsvalget.  Samtidig var valgdeltakelsen i kommunenevalget var betydelig høyere. 

På landsbasis var det 55,8 prosent som stemte ved fylkestingsvalget, mens 60,2 % stemte ved kommunestyrevalget. 

Stemmeseddelen til kommunestyrevalget er rosa, mens stemmeseddel til fylkestingsvalget er blå. Du påvirker mest ved å bruke begge.

Din nye fylkeskommune

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal fra 2020 bestå av det som tidligere var Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune. Det nye fylket vil ha rundt 425 000 innbyggere, fordelt på 23 kommuner. 

Om kampanjen

Vestfold og Telemark fylkeskommune gjennomfører kampanjen i samarbeid med fire andre fylker; Viken, Innlandet, Vestland og Rogaland. Vi har spleiset på animasjoner og illustrasjoner laget av TRY Apt.

I Vestfold og Telemark kan du se kampanjen på kino, busser, plakater og i digitale medier. Vi håper at dette bidrar til at flest mulig bruker stemmeretten ved høstens valg!

Godt valg!

Valgansvarlig i Vestfold og Telemark fylkeskommune

Seksjonssjef Anita Jørgensen
Tlf: 94 78 61 62
E-post: anitaj@vfk.no