Møtekalender, Temakomité organisering av kollektivtrafikk