Møtekalender, Temakomité kultur idrett og folkehelse