Tre forslag til nytt fylkesvåpen

De tre forslagene til nytt fylkesvåpen som fellesnemnda skal ta stilling til: Bølge med akantus, bearbeidet versjon av Klåstadskip og akantus, og Løve med seiersfane.

De tre forslagene til nytt fylkesvåpen: Bølge med akantus, bearbeidet versjon av Klåstadskip og akantus, og Løve med seiersfane.

Tirsdag 6. november behandlet politikerne i Vestfold og Telemark for første gang forslag til nytt fylkesvåpen for Vestfold og Telemark fylkeskommune. Tre forslag sendes videre til fellesnemnda.

06.11.2018

Temakomité for politisk organisering og fylkesvåpen skulle velge mellom tre ulike forslag, men endte med å sende alle tre videre til fellesnemnda.

Hundrevis av forslag fra begge fylker

Elever og innbyggerne i Vestfold og Telemark ble i september invitert til å komme med forslag til nytt fylkesvåpen for det nye fylket. Det kom inn nærmere 250 forslag totalt, i det som leder for arbeidet med fylkesvåpen, Arve Høiberg (A) har kalt en fantastisk inspirasjonsdugnad:

–  Det har kommet inn utrolig mange flotte forslag. Her ligger det  mange timer med arbeid og og gode tanker bak. Dette er helt enestående, og vi er svært takknemlige for dette engasjementet fra innbyggerne, sa Høiberg.

Politikerne i temakomiteen står rundt bordet og ser på alle de nær 250 innsendte forslag til nytt fylkesvåpen.
Politikerne i temakomiteen står rundt bordet og ser på alle de nær 250 innsendte forslag til nytt fylkesvåpen. Foto: Tania Ripoll

Fire hovedmotivvalg

En silingsgruppe bestående av politikere og rådgivere fra de to fylkene gikk i oktober gjennom alle de inkomne forslagene. Svært mange av forslagene til motiv falt sammen i noen tematiske hovedgrupperingere. Dermed valgte gruppa, som opprinnelig hadde planlagt å velge ut 3-5 konkrete forslag, å heller velge fire hovedretninger for motiv, og sende disse over til designbyrå, sammen med en knippe forslag til å eksemplifisere hvert tema.

Det er Fundament Kommunikasjon i Kristiansand som har hatt oppdraget med den grafiske utarbeidelsen av forslagene til fylkesvåpen.

Tre forslag til til politisk behandling

Politikerne i temakomiteen fikk tirsdag se samtlige innsendte forslag, nær 250 til sammen. Deretter skulle de velge mellom tre bearbeidede forslag fra byrået, i ulike heraldiske fargekombinasjoner.

Temakomiteen orienteres av leder for arbeidet med nytt fylkesvåpen, Arve Høiberg (A), og vurderer de ulike forslagene til nytt fylkesvåpen. Foto: Tania Ripoll

Medlemmene i temakomiteen falt imidlertid umiddelbart ned på hver sin klare favoritt, og sendte dermed stafettpinnen videre til fellesnemnda.

–  Vi må huske på at et våpen skal representere oss, men samtidig være samlende og representere begge fylker. Vi må tørre å tenke litt nytt. Dette er ikke som en logo som kan endres over tid – fylkesvåpenet skal være varig, sa Arve Høiberg.

Skal følge heraldiske prinsipper

Tradisjonen med våpenskjold går tilbake til middelalderen, og det har vært et viktig prinsipp at det nye fylkesvåpenet til fylkeskommunen også skal følge heraldiske regler.

Også fargene har betydning i heraldikken, slik at rødt bla. betyr makt og storhet, gull/gul visdom, og sølv/hvit renhet. Temakomiteen valgte fargene til de tre forslagene som fellesnemnda får til behandling.

Du kan lese mer om begrunnelsen for og historikken bak de ulike motivvalgene her. 

Fylkestingene vedtar fylksvåpen i desember

Fellesnemnda for Vestfold og Telemark behandler forslagene til fylkesvåpen på sitt møte 27. november, men det er fylkestingene som ihht. loven fatter endelig vedtak i saken. Det skjer i Telemark 6. desember, og i Vestfold 13. desember.

–  Silingsgruppa mener at  vi her har tre gode forslag til fylkesvåpen. Nå blir det opp til fellesnemnda å kutte fra tre til ett forslag.  Da forventer jeg at partipisken legges til side, og at representantene fristilles til å utvise godt skjønn – og sin gode smak, sier Høiberg.

 

Forslag 1: Bølge med akantus

Kysten og vannveiene våre; bølgen som bygger og beveger; makt; i norrøn mytologi mor til Heimdal, menneskehetens opphav;

evig liv, sunnhet, kreativitet, en sterk sammensluttet enhet.

 

Forslag 1 til nytt fylkesvåpen: bølge med akantus - rødt på gull

 

Forslag 2: Klåstadskipet med akantus

Vikingarven og tradisjonskunsten vår;

evig liv, sunnhet, kreativitet, en sterk sammensluttet enhet.

Forslag 2 til nytt fylkesvåpen: Klåstadskipet med akantus, gull på rødt

 

Forslag 3: Judealøve med fane:

Vår felles eksepsjonelt rike middelalderarv, det godes makt, seier.

Forslag 3 til nytt fylkesvåpen: Judealøven, rødt på sølv