Vestfold og Telemark fylkeskommune får 28 tannklinikker som skal drive helsefremmende og forebyggende arbeid og gi gratis tannbehandling til prioriterte grupper. I 2018 behandlet tannklinikkene over 82 000 pasienter på tannklinikkene. 

Vi gir gratis tannbehandling til

  • Barn og unge fra null til atten år
  • Grupper av eldre, uføre og langtidssyke i hjemmesykepleie eller institusjon
  • Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon
  • Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å gi tilbud til

I tillegg gir vi tilbud om tannbehandling til 19 og 20-åringer mot 25 prosent egenandel og tilbud til pasienter med tannbehandlingsangst. Vi har også pasienter som sitter i fengsel, innen rusomsorgen, i tillegg til at vi tar imot voksne, betalende pasienter.

Husk å stemme ved fylkestingsvalget!