Søkelistene klare

Nye Vestfold og Telemark fylkeskommune blir en spennende, ambisiøs og attraktiv kompetanseorganisasjon med ca. 4000 ansatte fra 1. januar 2020.

Tilsammen 42 personer søker på de tre direktørstillingene i den nye fylkeskommunen.

15.02.2019

Etter at deler av ledergruppa til nye Vestfold og Telemark fylkeskommune ble offentliggjort 9. januar i år, ble følgende stillinger lyst ut: direktør for Samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima, direktør for Samferdsel, miljø og mobilitet og direktør for Kultur, regional identitet, idrett og frivillighet.

Det er 5 personer som søker stillingen som Direktør for samferdsel, miljø og mobilitet.
Offentlig søkerliste direktør for samferdsel, miljø og mobilitet (PDF).

21 personer ønsker å bli Direktør for kultur, regional identitet, idrett og frivillighet.
Offentlig søkerliste direktør for kultur, regional identitet, idrett og frivillighet (PDF)

Det er 16 personer som søker stillingen som Direktør for samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima.
Offentlig søkerliste direktør for samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima (PDF)

Nye Vestfold og Telemark fylkeskommune blir en spennende, ambisiøs og attraktiv kompetanseorganisasjon med ca. 4000 ansatte fra 1. januar 2020. Fylkeskommunen skal levere tjenester av høy kvalitet, utøve en profesjonell myndighetsrolle og være en sterk og resultatorientert samfunnsutvikler. Vestfold og Telemark blir en skapende og kulturelt rik region med ca. 423 000 innbyggere, 23 kommuner og 15 byer.