Skal utrede nytt fylkeshus

Flyfoto av Skien. Foto: Bjørn Harry Schønhaug

For å kartlegge mulighetene som finnes i markedet inviterer vi alle interesserte aktører velkommen til en dialogkonferanse. Foto: Bjørn Harry Schønhaug

Torsdag 28. mars er det dialogkonferanse på Skagerak Arena om nytt fylkeshus i Skien. Dette er en del av utredningen om lokalisering av et nytt fylkeshus.

22.03.2019

Bakgrunnen er et vedtak i fellesnemnda 29. januar hvor prosjektleder fikk oppgaven med å utrede fire alternative løsninger for nytt fylkeshus i Skien. Vi skal nå i gang med en utredning som skal gi fellesnemda en oversikt over mulighetene som er i markedet innenfor de fire alternative løsningene, som er

  • Bygge nytt fylkeshus
  • Kjøpe eksisterende bygg
  • Leie
  • Bygge ut/bygge om eksisterende fylkeshus i Skien

Ønsker dialog med alle aktører

For å kartlegge mulighetene som finnes i markedet inviterer vi alle interesserte aktører velkommen til en dialogkonferanse på Skagerak Arena, torsdag 28.3 kl 10.00 til 12.00.

Formålet med dialogkonferansen er å presentere behovene til Vestfold og Telemark fylkeskommune. Samtidig ønsker vi  innspill fra markedet på hvordan leverandørene ser for seg at behovene best kan dekkes.

Det er ønskelig med en bred involvering av offentlig- og privat næringsliv innledningsvis for å få innspill til mulige synergier som et fylkeshus kan gi for regionen.

Interesserte aktører henstilles til å melde seg på til dialogkonferansen her: karl.petter.kristiansen@t-fk.no, men det er også anledning til å møte opp på dialogkonferansen selv om du ikke er påmeldt.