Skal sikre likebehandling av ansatte fra Statens Vegvesen

Unntak fra offentlig søkerliste på 7 søkere opprettholdes. Som en følge av ny vurdering om unntak fra offentlighet har 8 søkere trukket sin søknad.

Fellesnemnda vedtok forslag til overføringsavtale

29.01.2019

Ansvaret for å bygge, drifte og vedlikeholde fylkesveger skal overføres til fylkeskommunene fra 1. januar 2020.

 Skal ivareta de ansatte

Statens vegvesen og KS har laget et forslag til en avtale som skal sikre likebehandling av ansatte som overføres til fylkeskommunene. Hver enkelt fylkeskommune må selv inngå egen avtale med Statens vegvesen med denne som utgangspunkt.

Saken har vært drøftet med tillitsvalgte og vært oppe i Partssammensatt utvalg (PSU), før den ble behandlet i fellesnemnda i dag.

        Det er imponerende å oppleve det tillitsforholdet og det klimaet som er til stede i denne prosessen. Jeg tror dette er helt avgjørende når det gjelder det å minimere energilekkasje hos de ansatte, sa leder av PSU, Hans Edvard Askjer da fellesnemnda enstemmig vedtok avtaleforslaget i dagens møte.

Partene har ved utarbeidelsen av avtalen lagt til grunn at Stortinget vil vedta en egen overføringslov som blant annet klargjør at kvalifikasjonsprinsippet ikke vil gjelde. For at fylkeskommunene skal kunne avtale å overta ansatte fra Statens vegvesen, foreslås det at de ulovfestede reglene om offentlig kunngjøring av stilling og kvalifikasjonsprinsippet derfor ikke skal gjelde.

Følger arbeidsoppgavene

Avtalen skisserer en fremdriftsplan for arbeidet, gir føringer på hvordan ledige stillinger skal offentliggjøres internt og sier også at ansatte i Statens vegvesen har rett til å følge sine arbeidsoppgaver over til den fylkeskommunen som oppgavene overføres ti

– Fellesnemnda er opptatt av å ta godt imot ansatte som skal overføres fra Vegvesenet, det viser dagens enstemmige vedtak, sa fylkesordfører i Vestfold og leder av fellesnemnda Rune Hogsnes etter dagens møte. 

Hele avtaleforslaget og fullstendig saksfremlegg kan du lese her

Like rettigheter

Ansatte som overføres fra Statens vegvesen til Vestfold og Telemark fylkeskommune får ifølge avtaleforslaget, de samme rettighetene som gjelder øvrige ansatte i Vestfold og Telemark fylkeskommune slik det er nedfelt i Omstillingsdokumentet.

Her kan du lese hele omstillingsdokumentet

Ansatte som overføres fra Statens vegvesen får med seg sin årslønn og den ansiennitet de har ved overføringstidspunktet.

 

Inn i partssammensatt utvalg

Fellesnemnda bestemte også å gi en tillitsvalgt fra SAMS vegadministrasjon plass som medlem av partssammensatt utvalg med møte-, tale og stemmerett.