Oppdaterte søkelister

Unntak fra offentlig søkerliste på 7 søkere opprettholdes. Som en følge av ny vurdering om unntak fra offentlighet har 8 søkere trukket sin søknad.

22.02.2019

Etter en klage fra Varden har det blitt foretatt en ny vurdering av unntak fra offentlighet for 15 søkerer til direktørstillinger i Nye Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Unntak fra offentlig søkerliste på 7 søkere opprettholdes. Som en følge av ny vurdering om unntak fra offentlighet har 8 søkere trukket sin søknad.

Det er 5 personer som søker stillingen som direktør for Samferdsel, miljø og mobilitet.

21 personer ønsker å bli direktør for Kultur, regional identitet, idrett og frivillighet.

Det er 16 personer som søker stillingen som direktør for Samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima. 

Det var 42 skriftlige søknader til stillingene, hvor 15 søkere anmodet om unntak fra offentlighet i søknad eller eget brev. Til grunn for behandlingen og vedtak foreligger den enkelte søkers skriftlige begrunnelse og søkerens søknad sammenholdt med lovens § 25, andre ledd og fortolkninger gitt i «Rettleiar til offentleglova – førebels versjon», utgitt av Justis- og politidepartementet.

Ved behandling av søkere som har bedt om unntak fra offentlighet ble det i første omgang gitt unntak fra offentlighet for 15 søkere.

Etter klage fra Varden har fylkeskommunen i samsvar med offentlighetslovens bestemmelser og tolkning foretatt en ny selvstendig og individuell vurdering og behandling av søkernes anmodning og begrunnelse. Fylkeskommunen har i denne sammenheng vært i ny dialog med søkerne som har bedt om unntak fra offentlighet.

Blir en spennende arbeidsplass

Nye Vestfold og Telemark fylkeskommune blir en spennende, ambisiøs og attraktiv kompetanseorganisasjon med ca.4000 ansatte fra 1. januar 2020. Fylkeskommunen skal levere tjenester av høy kvalitet, utøve en profesjonell myndighetsrolle og være en sterk og resultatorientert samfunnsutvikler. Vestfold og Telemark blir en skapende og kulturelt rik region med ca. 423 000 innbyggere, 23 kommuner og 15 byer.