Bølger brytes i havet

Om det nye fylket

Det nye navnet blir Vestfold og Telemark fylkeskommune. Hovedsete for det nye fylket blir i Skien.

Stortinget vedtok 8. juni 2017 ny inndeling av det regionale folkevalgte nivået. Stortingets beslutning innebærer at dagens 19 fylkeskommuner blir redusert til 11.

Fylkestinget i Telemark vedtok 7. desember 2017 en avtale om sammenslåing mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune. Vestfold fattet enstemmig vedtak i samme sak i sitt fylkestingsmøte 14. desember.

Arbeidet med sammenslåingen vil vare til sammen i ca. to år. I fylkestingsvalget i 2019 velges det fylkestingsrepresentanter for det nye fylket, og fra 1. januar 2020 trer det nye fylket i kraft.

Jan Sivert Jøsendal er prosjektleder og blir fylkesrådmann

Fellesnemnda for Vestfold og Telemark fylkeskommune hadde ekstraordinært møte 25. april, hvor de enstemmig vedtok å ansette Jan Sivert Jøsendal som prosjektleder. Det var fem søkere til stillingen.

Jøsendal begynte i jobben som prosjektleder 1. august 2018. Hovedarbeidsoppgaven hans blir blant annet å lede omstillingsprosessen og utvikle den nye organisasjon.

Jan Sivert Jøsendal blir rådmann i det nye sammenslåtte fylket fra 1. januar 2020.

Et nytt, større og mer slagkraftig fylke

I dag bor det i overkant av 420 000 personer i Vestfold og Telemark.

Den nye fylkeskommunen får til sammen ca. 3800 ansatte.

Den videre organiseringen av fylkeskommunen blir opp til prosjektleder Jøsendal og fellesnemnda, og blir klart i løpet av 2018 og første halvdel av 2019.