Nye oppgaver styrker fylkeskommunene

Fylkesordførere Rune Hogsnes og Sven Tore Løkslid. Foto: Hanna Hekkelstrand

Fylkesordførere Rune Hogsnes og Sven Tore Løkslid. Foto: Hanna Hekkelstrand

I dag la kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) fram forslaget til nye oppgaver som skal overføres til  fylkeskommunene.

19.10.2018

Målet er at flest mulig oppgaver skal løses nærmest mulig innbyggerne.

–  Vi overfører oppgaver fordi vi mener fylkeskommunene kan løse dem bedre. Oppgavene som skal overføres er på områder hvor fylkeskommunene allerede har ansvar og kompetanse. Overføringen vil styrke fylkeskommunene som samfunnsutviklere, slik at de kan utvikle fylkene i ønsket retning, sa Mæland i sin pressemelding.

Bredt spekter av oppgaver

Regjeringen foreslår å overføre oppgaver og virkemidler innen næringsutvikling, landbruk, samferdsel, klima og miljø, kompetanse og integrering, kultur og folkehelse.

– Det er ikke noe tvil i at dette er den største strukturelle- og oppgavemessige endringen i fylkeskommunens historie. Dette styrker oss som utviklingsaktør, også ser jeg frem mot ytligere utredninger og overføringer i årene som kommer, sa leder av fellesnemnda Rune Hogsnes (H).

Nestleder av fellesnemnda Sven Tore Løkslid hadde følgende kommentar til stortingsmeldingen:

– Jeg synes dette var noe tamt sammenlignet med ekspertutvalgets gode anbefaling. Mye skal utredes videre, og da forplikter det når statsråden sier det kommer flere store oppgaver utover høsten.

Skal styrke samfunnsutviklerrollen

Målet med regionreformen er å flytte makt fra sentralt hold og ut til regionene. Det innebærer at fylkeskommunene vil få en rekke nye oppgaver, og at flere statlige arbeidsplasser flyttes ut i regionene. Færre fylkeskommuner skal på sikt føre til færre ansatte i administrative stillinger, færre heltidspolitikere på regionalt nivå og mer ressurser til tjenester som kommer innbyggere og næringslivet til gode.

Les også: Enige om oppgavefordelingen

Kompetanse, integrering og samferdsel

I stortingsmeldingen går det frem at fylkeskommunene vil få  et større ansvar for kompetanse og integrering, næringsutvikling og samferdsel. Blant annet skal fylkeskommunene overta den delen av Sams vegadministrasjon som gjelder fylkesveiene.

Fylkeskommunene får også et mer helhetlig ansvar for å sikre at innbyggerne har den kompetansen samfunnet og det lokale næringslivet trenger.

Viktig næringspolitisk aktør

Regjeringen vil styrke fylkeskommunen som næringspolitisk aktør. Med sin nærhet til næringsliv, kompetansemiljøer, utdanningsinstitusjoner og regionale partnerskap, vet fylkeskommunene best hva som trengs for å styrke bedriftene og fremme utvikling i regionen.

Blant annet vil oppdragsgiveransvaret for næringshageprogrammet, inkubatorprogrammet, mentorprogrammet, bedriftsnettverk og deler av etablerertilskuddet overføres fra staten til fylkeskommunene.

Vurderer flere oppgaver

Andre  oppgaveområder skal utredes videre. Det gjelder blant annet på flere områder innen kulturfeltet.