Partssammensatt utvalg 9. oktober 2018

Saker til behandling

  • 06/18Orientering om status for det administrative arbeidet ved prosjektleder
  • 07/18Orientering om status for arbeidet med digitalisering
  • 08/18ROS-analyse
  • 09/18Eventuelt