Fellesnemnda 25. september 2018

  • 25.09.2018 10:00
  • Fylkeshuset i Tønsberg
  • Status: Offentlig

Saker til behandling

  • 37/18Orientering om status for det administrative arbeidet ved prosjektleder
  • 38/18Orientering om status for arbeidet i temakomitéene ved komitelederne
  • 39/18Oppfølging av politisk verksted om samfunnsutviklerrollen
  • 40/18Saksinnstilling for arbeid i temakomiteene
  • 41/18Oversendelsesvedtak i fellesnemnda 27.06.19 - Etablering av klimanettverk
  • 42/18Valg av nestleder Partssammensatt utvalg
  • 43/18Eventuelt