Fellesnemnda 16.-17. oktober 2018

Saker til behandling

  • 44/18Orientering om status for det administartive arbeidet ved prosjektleder
  • 45/18Orientering om status for arbeidet i temakomitéene ved komitelederne
  • 46/18Prosjektplan - Status pr 1. oktober 2018
  • 47/18Kunnskapsgrunnlag for den nye regionen – forslag til justert strategiprosess
  • 48/18Behandling av saker i fellesnemnd og nytt fylkesting
  • 49/18Forslag til møteplan 2019