Fellesnemnda 21. og 22. august 2018

 • Start: 21.08.2018 11:00
  Slutt: 22.08.2018
 • Quality Hotel Straand , Vrådal
 • Kontakt Fellesnemnda →
 • Status: Offentlig

Saker til behandling

 • 9/18Møteinnkalling fellesnemnda 21.08.2018
 • 5/18Godkjenning av møteprotokoll fra fellesnemndas møte 27.06.2018
 • 32/18Orientering om status for det administrative arbeidet ved prosjektleder
 • 33/18Orientering om status for arbeidet i temakomitéene ved komitélederne
 • 34/18Sluttrapport. Forprosjekt - overføring av sams vegadministrasjon fra Statens vegvesen til Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • 35/18Temakomité Politisk organisering son anbefaling til hovedprinsipper for politisk organisering fra og med 01.01.2020 i Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • 36/18 Eventuelt