Millionbeløp til forebygging av vold og overgrep i Vestfold og Telemark

27.06.2019

Vestfold og Telemark fylkeskommuner søkte sammen om å få det nasjonale oppdraget med å utvikle nye tiltak for å forebygge vold og overgrep mot barn og unge. Helsedirektoratet valgte ut Vestfold og Telemark som eneste fylke i landet som får 9 millioner kroner fordelt over tre år, til å forebygge vold og overgrep.

Den nye tilskuddsordningen er del av den tiårige, nasjonale satsingen Program for folkehelsearbeid i kommunene. Både Vestfold og Telemark er en del av programmet som skal bidra til utvikling av lokale folkehelsetiltak knyttet til psykisk helse, rusmiddelforebygging og utjevning av sosial ulikhet i kommunene.

Tidligere i år ble programmet utvidet med ytterligere én tilskuddsordning til forebygging av vold og overgrep. Vestfold og Telemark søkte sammen og 21. juni ble det klart at den nye regionen ble tildelt oppgaven.

Sammen mot

Tittelen på Vestfold og Telemark fylkeskommunes program mot vold og overgrep er «sammen mot». Tittelen har to betydninger. Det første er opplagt, vi er mot vold, i alle former. Den andre betydningen er kanskje mindre opplagt, men like viktig; til tross for økt innsats mot vold og overgrep de siste årene, er andelen barn som opplever vold og overgrep i oppveksten stabilt høy. Dersom vi skal være med å forebygge at vold og overgrep skjer, må vi erkjenne at dette dreier seg om et folkehelseproblem som krever nye løsninger. Vi tror utfordringene må møtes med modig innovasjon – med mot, sammen!

 

Innsatsen må rettes mot barn og unge, foreldre og foresatte, frivillige og andre som møter målgruppa daglig i sin praksis. Arbeidet skal evalueres og resultatene spres. På den måten vil Vestfold og Telemark fylkeskommune bidra til mer kunnskap om dette viktige temaet.

 

Skal brukes i kommunene
Kommunene i det nye fylket skal søke på denne tilskuddsordningen. Fylkeskommunen vil gjøre en vurdering av forslagene til tiltak og hvordan de passer inn i de samfunnsmessige målene til programmet. Vestfold og Telemark fylkeskommune ser på denne muligheten som et viktig verktøy i det strategiske partnerskapet med kommunene på folkehelseområdet. Fylkeskommunene vil også bistå kommunene i arbeidet og tilrettelegge for kunnskaps- og erfaringsdeling.