Vestfold og Telemark har en stolt historie og et stort mangfold av kulturuttrykk. Sterke lokale arrangører i samarbeid med frivillige, profesjonelle og amatører skaper et aktivt kultur- og idrettsliv i hele regionen. 

 

Visste du at?

Det er imidlertid en utfordring å styrke mangfoldet av profesjonelle kunst- og kulturmiljøer i regionen. Det er behov for å legge til rette for flere fleksible arenaer for kulturopplevelse og kulturutøvelse – der folk er. Regionen har et geografisk mangfold som gir gode muligheter til å drive og tilrettelegge for mange ulike aktiviteter på fjellet, langs kysten og i innlandet både sommer- og vinterstid. For å redusere sosiale forskjeller i aktivitetsnivået, må vi tilrettelegge for idrett og friluftsliv som også ivaretar lavterskelaktiviteter.

Fylkeskommunen fordeler midler til både frivilligheten, kulturlivet, idrett og friluftsliv. Innbyggerne i fylket skal blant annet ha et variert tilbud innen bibliotek, film, musikk, scenekunst, og visuell kunst. Vi skal bidra til ytringsfrihet og engasjerende opplevelser for alle.

Det er også fylkeskommunens oppgave å ta vare på og formidle kulturarven i fylket. Vestfold og Telemark har sterke regionale identitetsbærere knyttet til vikingtid og middelalder, bondekulturen, kystkulturen og sjøfarten. Rjukan-Notodden Industriarv står på UNESCOs verdensarvliste, og koordineres av fylkeskommunen.

Lær mer om den nye fylkeskommunen i «Ditt og mitt Vestfold og Telemark»:

  • Unik historie og rikt kulturliv gir regionen identitet
  • Høy kulturaktivitet i regionen
  • Tilrettelagte idretts- og friluftslivsanlegg og aktive opplevelser for alle
  • Museumsvirksomhet
  • Regionen har en rik kulturarv
  • Bibliotekene er en møteplass i lokalsamfunnene
  • Frivillighet som en viktig drivkraft i den nye regionen