Kontakt oss

Fylkesordførere

Rune Hogsnes (H)
fylkesordfører Vestfold, leder fellesnemnda
(+47) 916 33 552
rune.hogsnes@vfk.no

Sven Tore Løkslid (Ap)
fylkesordfører Telemark, nestleder fellesnemnda
(+47) 976 98 619
sven.tore.lokslid@t-fk.no

Prosjektleder

Jan Sivert Jøsendal
Prosjektleder, Vestfold og Telemark fylkeskommune
(+47) 948 77 636
jan.sivert.josendal@t-fk.no

Pressekontakter

Tom Marius Lorier Holen
Kommunikasjonsansvarlig
(+47) 994 46 480
tom.holen@t-fk.no

Tania Ripoll
Kommunikasjonsleder Telemark fylkeskommune
(+47) 950 63 458
tania.ripoll@t-fk.no

Charlotte Neskvern Erikstad
Konstituert kommunikasjonssjef, Vestfold fylkeskommune
(+47) 928 23 368
charlottene@vfk.no

Sekretariatsleder

Iren Cecilie Hagen
Sekretariatsleder
(+47) 980 30 068
iren.cecilie.hagen@t-fk.no