Fylkeskommunen tar ansvar for klima og miljø. Husk å stemme ved fylkestingsvalget!

 

Visste du at?

Vestfold og Telemark fylkeskommune tar ansvar for å redusere klimagassutslipp i regionen, ved hjelp av helhetlige tiltak og virkemidler. I 2017 utgjorde direkte klimagassutslipp i regionen om lag 8 % av landets totale utslipp. Utslippene skyldes hovedsakelig industrien og transportsektoren. Fylkeskommunen skal bidra med kunnskap om miljø, klima og fornybar energi.

Det skal etableres felles klimanettverk for offentlig forvaltning, næringsliv og kunnskapsmiljøer i Vestfold og Telemark. Målet er å utvikle kompetanse og løsninger som fremmer grønn omstilling, dele erfaringer og gjennom dette bidra til å oppnå regionale og nasjonale klimamål.

Klimaendringene påvirker også naturressursene i regionen vår. Den nye regionen har verdifullt landbruksareal, skog-, vann- og mineralressurser. Naturressursene langs kysten og i fjellheimen utgjør et vesentlig grunnlag for friluftsliv og utvikling av reiselivet.

Vi skal gjøre en innsats for å forberede og tilpasse samfunnet til klimaendringene, og bidra til at ressursene forvaltes på en bærekraftig måte for fremtidige generasjoner.

Lær mer om den nye fylkeskommunen i «Ditt og mitt Vestfold og Telemark»

  • Industri og transport dominerer utslippsstatistikken
  • Samfunnet må forberedes på og tilpasses klimaendringene
  • Bærekraftig ressursforvaltning