Hva er partssammensatt utvalg?

Fra møtet i partssammensatt utvalg onsdag 11. april i Tønsberg. Foto: Birgitte Tørnby

Fra møtet i partssammensatt utvalg onsdag 11. april i Tønsberg. Foto: Birgitte Tørnby

19.04.2018

Arbeidstakerorganisasjoner og politikere jobber sammen for å utforme en felles personalpolitikk for de rundt 4000 ansatte i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Dette arbeidet skjer i det som heter partssammensatt utvalg.

Det er politikerne i fellesnemnda i Vestfold og Telemark  fylkeskommune som bestemmer det som har med organiseringen av den nye fylkeskommunen å gjøre.

Men før hvert møte i fellesnemnda, er det også møte i det som kalles partssammensatt utvalg.

Utformer personalpolitikken

Utvalget behandler med andre ord saker som gjelder forholdet mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune og de ansatte.

Partssammensatt utvalg er en arena for gjensidig informasjon, diskusjon og konsultasjon mellom fellesnemnda og de ansattes organisasjoner på veien mot etableringen av Vestfold og Telemark fylkeskommune.  Det her personalpolitikken utformes. Det som vedtas i partsammensatt utvalg , legges så fram for fellesnemnda som gjør endelig vedtak.

Partssammensatt utvalg består av 18 medlemmer, ti politikere og åtte tillitsvalgte fra begge fylker. Utvalget ledes av varaordfører i Telemark fylkeskommune, Hans Edvard Askjer (KrF).

Dette er medlemmene i partssammensatt utvalg

Hans Edvard Askjer (KrF)
Maja Foss Five (A)
Liselotte Aune Lee (A)
Vidar Stang (A)
Arve Høiberg (A)
Ellen Eriksen (FrP)
Harald Kinck (FrP)
Rune Hogsnes  (H)
Kathrine Sætre Evensen (H)
Kåre Pettersen (V)
Mette Loddengaard (Unio/Utdanningsforbundet)
Sven Erik Gunnerød (YS/Delta)
Morten Røgeberg Cowles (LO/Fagforbundet)
Stine-Jeanett Wold Knudsen (YS/Parat)
Olaug Skau (LO/Fagforbundet)
Mona Galåen (Akademikerne)
Monica Hansen (LO/Fagforbundet)
Henning Wold (Akademikerne)

Varamedlemmer:

Tone Berge Hansen (A)
Karl Einar Haslestad (A)
Truls Vasvik (A)
Gry Anette Rekanes Amundsen (FrP)
Frode G. Hestnes (Frp)
Edvard Mæland (H)
Liv Margit Karto (H)
Renate Sølversen (H)
Hans Hilding Hønsvall (KrF)
Charlotte Therkelsen Sætersdal (R)
Nell Gaalaas-Hansen (SV)
Ådne Tobias Salomonsen Naper (SV)
Kathrine Kleveland (V)
Svanhild Synstnes (Akademikerne)
Morten Kleiv (LO/Fagforbundet)