Dette er det nye fylkesvåpenet

Fylkesvåpenet for Vestfold og Telemark fylkeskommune blir Klåstadskip og akantus.

Det fremste symbolet på det nye fylket representerer arven fra vikingtiden, handelen med omverden, og det nye fylkets eksepsjonelt rike kulturarv.

Hva representerer det nye fylkesvåpenet?

Skipet på fylkesvåpenet er Klåstadskipet, et handelsskip fra vikingtiden. Klåstadskipet ble gjenfunnet i 1893, lastet med brynestein fra Eidsborg i Telemark. Dermed representerer skipet, i tillegg til vikingtidsarven, vannveiene og kystkulturen vår også vår felles århundrelange tradisjon med handel med Europa.  Slik binder historien om Klåstadskipet våre to fylker sammen, samtidig som det viser vei for vår utadrettede fremtid.

Akantusen er av mange kjent fra rosemalingen, og representerer da også den rike rosemaletradisjonen fra Telemark. Akantusen er imidlertid kjent langt utover og lenge før rosemalingens storhetstid, blant annet fra den rike middelalderkunsten som vi ser på stenkirkene i Vestfold.

Akantusen har en rekke symbolske betydninger, blant annet en sterk sammensluttet enhet, kreativitet, sunnhet og evig liv. Hos oss får den også en tillegsbetydning, der den viser til impulsene vi fikk fra Europa og som vi gjorde til vår egen kulturarv.

Akantusen er mye brukt til å omkranse våpen, men er uvanlig og særegent å finne i selve våpenskjoldet, og gir dermed Vestfold og Telemarks nye våpenskjold et særpreg.

I tråd med heraldisk tradisjon var det selve beskrivelsen av våpenskjoldet, og ikke bildet av motivet, som ble vedtatt av fellesnemnda og fylkestingene.

Slik beskrives det nye våpenet – på heraldisk: I rødt to opprett gull akantus-slynger over en gull framstevn av knarr.

Også fargene har mening

I heraldikken – læren om våpenskjold – har også de ulike fargene symbolske meninger.

Fargene i det nye fylkesvåpenet for Vestfold og Telemark er rødt og gull, eller gult. De symboliserer blant annet myndighet og visdom.

Vedtatt av fylkestingene i begge fylker

I desember behandlet fylkestingene i de to fylkene forslagene til fylkesvåpen for det nye fylket.

Tre ulike forslag til fylkesvåpen var oppe til vurdering: Bølge med akantus, Klåstadskipet og akantus, og Løve med seiersfane.

Fellesnemnda hadde tidligere behandlet saken, og vedtatt at Klåstadskipet og akantus var det foretrukne symbolet for det nye fylket.

Begge fylkestingene støttet vedtaket fra fellesnemnda. Dermed er det Klåstadskipet og akantus som blir våpenet til den nye fylkeskommunen, fra 1. januar 2020.

Fylkesvåpenet som ble vedtatt av fylkestingene så slik ut, før det ble sendt tilbake til grafisk byrå for endelig fintegning:

Forslag 2 til nytt fylkesvåpen: Klåstadskipet og akantus, gull på rødt, oppdatert versjon
Forslag 2 til nytt fylkesvåpen: Klåstadskipet og akantus, gull på rødt.

Du kan lese mer om vedtaket i fylkestingene her.

Vil du lese saken som fylkestingene hadde til behandling og se vedtaket de fattet finner du protokoll og saksframlegg til fellesnemnda her, til fylkestinget i Telemark her, og til fylkestinget i Vestfold her.

Prosessen før vedtaket

Temakomiteen for politisk organisering og fylkesvåpen behandlet 6. november sak om nytt fylkesvåpen for Vestfold og Telemark fylkeskommune, og endte med å sende tre forslag videre til vedtak i fellesnemnda.

Politikerne i temakomiteen står rundt bordet og ser på alle de nær 250 innsendte forslag til nytt fylkesvåpen.
Politikerne i temakomiteen ser på samtlige 250 innsendte forslag til nytt fylkesvåpen. Foto: Tania Ripoll

Temakomiteen fikk samtidig se samtlige innsendte forslag, nær 250 totalt.  Leder for temakomiteens arbeid med fylkesvåpen, Arve Høiberg (A), beskriver arbeidet som er nedlagt av innbyggerne i Telemark og Vestfold som en fantastisk inspirasjonsdugnad:

–  Det har kommet inn utrolig mange flotte forslag. Her ligger det  mange timer med arbeid og og gode tanker bak. Dette er helt enestående, og vi er svært takknemlige for dette engasjementet fra innbyggerne, sa Høiberg.

Representerer felles kulturarv og begge fylker

Motivene som ble presentert for temakomiteen er inspirert av forslagene som har blitt sendt inn av innbyggerne i Vestfold og Telemark, og har blitt bearbeidet i flere runder av grafisk designbyrå.

–  Vi må huske på at et våpen skal representere oss, men samtidig være samlende og representere begge fylker. Vi må tørre å tenke litt nytt. Dette er ikke som en logo som kan endres over tid – fylkesvåpenet skal være varig, sa Arve Høiberg.

Alle tre motiver representerer begge fylker, med vekt på vikingtradisjon, tradisjonskunst, og felles middelalderarv.