Fylkestingene har talt: Klåstadskipet og rosemaling er det nye fylkesvåpenet

Fylkestinget i Telemark behandlet sak om nytt fylkesvåpen 6. deseember 2018

Fylkestinget i Telemark behandlet sak om nytt fylkesvåpen 6. deseember 2018. Foto: Eva Susanne Drugg

Fylkestingene i Telemark og Vestfold støttet fellesnemndas valg om fylkesvåpen.

17.12.2018

Ifølge kommuneloven er det de to fylkestingene som skal fatte endelig vedtak i saken om valg av nytt fylkesvåpen. Det har de altså gjort i møtene sine 6. og 13. desember. I likelydende vedtak har begge fylkesting bestemt at Klåstadskipet og rosemaling er vårt nye fylkesvåpen.

Forslag 2 til nytt fylkesvåpen: Klåstadskipet og akantus, gull på rødt, oppdatert versjon
Forslag 2 til nytt fylkesvåpen: Klåstadskipet og akantus, gull på rødt, oppdatert versjon

250 forslag – tre forslag til vurdering

Det er temakomiteen for politisk organisering og fylkesvåpen som har ledet prosessen med nytt fylkesvåpen. Nesten 250 forslag kom inn fra innbyggerne i begge fylker, og var grunnlaget for de ulike motivvalgene som i oktober gikk videre til grafisk bearbeidelse. Det har vært tre forslag til vurdering: bølge med akantus; klåstadskip med akantus, og løve med seiersfane.  

Fellesnemnda var så godt som samstemte da de vedtok at Klåstadskipet og rosemaling skal være Vestfold og Telemark fylkeskommunes fylkesvåpen fra 2020, i sitt møte 27. november i år.

Du kan lese mer om prosessen mot nytt fylkesvåpen her