• Innlevering av listeforslag – 01.04 kl 12.00

 

  • Rett til å kreve fritak fra fylkestingsvalg ref valgloven §3-4 (2) – 24.april

 

  • Tilbakekalling av listeforslag ref valgloven §6-5 – 20. april kl 12.00

 

  • Møte i fylkesvalgstyret – 29. mai

 

  • Klage med krav om endring av fylkesvalgstyrets vedtak om godkjenning eller forkastelse av listeforslag ref valgloven §6-8 – 7. juni

 

  • Klage over forhold i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av fylkestingsvalget ref valgloven § 13-2 – 16. september

 

  • Møte i fylkesvalgstyret – 17. september