Første møte i fylkestinget

Fylkestinget for Vestfold og Telemark har konstituerende møte tirsdag 29. oktober på Kragerø resort på Stabbestad.

28.10.2019

I det møtet velges fylkesordfører, fylkesvaraordfører, fylkesutvalg, kontrollutvalg og valg- og reglementsnemnd for Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Nytt fylkesting 19. november

Tirsdag 19. november blir det nytt møte i fylkestinget da velges medlemmer til hovedutvalgene, partssammensatt utvalg, eldrerådet, råd for personer med nedsatt funksjonsevne. Fellesnemnda har tidligere vedtatt at Vestfold og Telemark fylkeskommune skal ha følgende hovedutvalg:

  • Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
  • Hovedutvalg for samferdsel
  • Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett
  • Hovedutvalg for næring, reiseliv og internasjonalt arbeid
  • Hovedutvalg for klima, areal og plan

I møtet 19. november blir også fylkestingets møteplan for 2020 vedtatt.