Fellesnemnda avslutter sitt arbeid

Fylkesordfører Rune Hogsnes og fylkesordfører Sven Tore Løkslid

Fylkesordfører Rune Hogsnes og fylkesordfører Sven Tore Løkslid

24.09.2019

Fellesnemnda sitt møte 24. september var det siste.  Nå overtar det nye fylkestinget stafettpinnen i arbeidet med å bygge Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Fellesnemnda, som har bestått av fylkespolitikere fra Vestfold og Telemark, har i om lag ett og et halvt år, fra første møtet i fellesnemnda, 21. mars 2018, jobbet for å forberede overgangen til Vestfold og Telemark fylkeskommune fra 1. januar 2020.

På det siste møtet i fellesnemnda var det mange viktige saker som ble diskutert. Fellesnemnda vedtok ny visuell profil for den nye fylkeskommunen. Skoletilbudet for de videregående skolene i skoleåret 2020/21 og budsjettfordelingsmodell for skolene i den nye fylkeskommunen ble også vedtatt.

Se alle saksfremlegg fra møtet her

Lagt bak seg et stort arbeid

I løpet av de siste snaue to årene har fellesnemnda behandlet og vedtatt en rekke saker som angår innbyggerne i Vestfold og Telemark, og ansatte i den nye fylkeskommunen. Prosjektrådmann Jan Sivert Jøsendal har ledet det administrative arbeidet, mens fellesnemnda har hatt øverste beslutningsmyndighet.

Fylkestinget overtar

Neste møte hvor fylkespolitikerne er samlet er konstituering av det første fylkestinget for Vestfold og Telemark fylkeskommune 29. oktober.

Se hvem som er valgt inn til det nye fylkestinget.

Fellesnemnda vedtok i møtet 24. september at det også blir møte i fylkestinget 19. november og 17. desember. Fellesnemnda har tidligere bestemt at det nye fylkestinget skal bestå av med 61 medlemmer og at det nye fylkesutvalget skal bestå av 13 medlemmer.

I tillegg er det bestemt at det skal etableres 5 hovedutvalg med 11 medlemmer hver:

  • Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
  • Hovedutvalg for samferdsel
  • Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett
  • Hovedutvalg for næring, reiseliv
  • Hovedutvalg for klima, areal og plan