Fart og retning til ny region

Kunnskap, samhandling og felles satsingsområder stod på agendaen da kommuner og samarbeidspartnere møtte politikere fra fellesnemnda for å diskutere utviklingsambisjoner for den nye regionen i dag.

18.10.2018

– Jeg setter stor pris på alle dere som har prioritert dette møtet! Det er dere vi skal jobbe tett med i årene som kommer til det beste for innbyggerne våre i lang tid fremover, sa leder av fellesnemnda Rune Hogsnes da han ønsket velkommen til møtet.

Resultatet fra dagens dialog vil være viktige innspill når kunnskapsgrunnlaget og strategiske prioriteringer for det nye fylket skal utarbeides.

Mer enn fylkeskommunens verdensbilde

Regionens fortrinn, eksisterende kunnskapsgrunnlag og behov for nye samarbeidsarenaer var noen av temaene som kom opp på samlingen.

– Denne dagen har jeg gledet meg veldig til, og jeg blir ydmyk når jeg ser hvilken erfaring og kompetanse som sitter i salen her i dag. At så mange er her betyr at mange vil være med å gi fart og retning til den nye regionen, og det er veldig positivt, sa prosjektrådmann Jan Sivert Jøsendal da han innledet dagens arbeidsøkt.

Jøsendal understreket at det blir helt sentralt å ha et felles regionperspektiv – og ikke kun et fylkeskommunalt verdensbilde når vi nå går i gang med å jobbe frem et kunnskapsgrunnlag.

 

Felles identitet

Flere av deltakerne pekte på felles identitet, kunnskapsbasert næringsliv og utjevning i folkehelse som suksesskriterier for den nye regionen.

– Dere kan være helt sikre på at innspillene dere har kommet med i dag er fanget opp. Jeg er trygg på at vi skal finne knagger og strategier å henge dem på som gir retning til det videre arbeidet. Det er gjennom samhandlingsarenaer som denne vi løser samfunnsoppdraget, sa nestleder av fellesnemnda Sven Tore Løkslid.

Anbefalinger til videre prosess, status for utvikling kunnskapsgrunnlaget og en anbefaling av hvilke områder som bør ha størst prioritert frem mot etablering av ny fylkeskommune legges frem for fellesnemnda i februar 2019.