Hva er mulighetene til nye Vestfold og Telemark?

Barn leker. Foto: Trinity Kubassek/Pexels

«Ditt og mitt Vestfold og Telemark» vil også være et viktig grunnlag for arbeidet med regional planstrategi. Foto: Trinity Kubassek/Pexels

Nye Vestfold og Telemark fylkeskommune har ambisjon om å være en sterk utviklingsaktør i den nye regionen. Som et viktig grunnlag for å forme denne rollen har vi utarbeidet et foreløpig kunnskapsgrunnlag for den nye regionen: Ditt og mitt Vestfold og Telemark. Et kunnskapsbilde i utvikling .

26.03.2019

«Ditt og mitt Vestfold og Telemark» vil også være et viktig grunnlag for arbeidet med regional planstrategi.

For å få innspill til «Ditt og mitt Vestfold og Telemark» har vi sendt ut kunnskapsgrunnlaget til en rekke samfunnsaktører i regionen. Vi ønsker innspill til følgende:

  • Hva mener dere er de viktigste områdene regionen i fellesskap må prioritere? (kapittel 1)
  • Hvor relevant er det foreliggende kunnskapsbildet? Hva bør vi utdype, utvide, kutte, tilføye eller endre? (kapittel 2)
  • Hvilke forutsetninger mener dere ligger til grunn for å lykkes med regional planlegging? (kapittel 3)
  • Hvordan kan vi skape nye, prioriterte og relevante samhandlingsarenaer som utnytter mulighetsrommet den nye regionen gir? (kapittel 4)

Les mer i «Ditt og mitt Vestfold og Telemark. Et kunnskapsbilde i utvikling

Frist 1. juni

Les invitasjon om å komme med innspill fra fylkesordførerne i Vestfold og Telemark.

Innspill kan sendes til post.vtfylke@t-fk.no innen 1. juni 2019.

For spørsmål ta kontakt med kjersti.norgard.aase@t-fk.no.