Ditt og mitt Vestfold og Telemark. Et kunnskapsbilde i utvikling

Barn leker. Foto: Trinity Kubassek/Pexels

«Ditt og mitt Vestfold og Telemark» vil også være et viktig grunnlag for arbeidet med regional planstrategi. Foto: Trinity Kubassek/Pexels

Nye Vestfold og Telemark fylkeskommune har ambisjon om å være en sterk utviklingsaktør i den nye regionen. Som et viktig grunnlag for å forme denne rollen har vi utarbeidet et foreløpig kunnskapsgrunnlag for den nye regionen: Ditt og mitt Vestfold og Telemark. Et kunnskapsbilde i utvikling .

12.08.2019

Nye Vestfold og Telemark fylkeskommune har ambisjon om å være en sterk utviklingsaktør i den nye regionen. Som et viktig grunnlag for å forme denne rollen har vi utarbeidet et kunnskapsgrunnlag for den nye regionen: Ditt og mitt Vestfold og Telemark. Et kunnskapsbilde i utvikling. Dette er også kunnskapsgrunnlag for arbeidet med regional planstrategi.

Ditt og mitt Vestfold og Telemark – et kunnskapsbilde i utvikling presenterer sentrale utviklingstrekk, utfordringer og muligheter i Vestfold og Telemark. FNs 17 bærekraftsmål går som en råd tråd gjennom dokumentet. Vi peker på to særlig viktige områder i regionen som krever prioritering og forpliktende samhandling:

  1. Verdiskaping gjennom grønn omstilling
  2. Samhandling for å løse komplekse samfunnsutfordringer

I vår ba vi om innspill til Ditt og mitt Vestfold og Telemark fra kommuner og andre samfunnsaktører i regionen. De 33 innspillene som kom inn var gjennomgående positive til at vi har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag for den nye regionen. Innspillene ga stor oppslutning til de foreslåtte områdene i regionen som krever prioritering og forpliktende samhandling. Innspillene inneholdt også forslag til forbedringer og korreksjoner av kunnskapsgrunnlaget, og forventninger, idéer og konkrete forslag til den nye regionen Vestfold og Telemark.

En bearbeidet versjon av Ditt og mitt Vestfold og Telemark. Et kunnskapsbilde i utvikling behandles av fellesnemnda i august 2019.

Ditt og mitt Vestfold og Telemark skal utvikles videre til å bli et solid kunnskapsfundament som er relevant for alle samfunnsaktører i regionen

Les mer i Ditt og mitt Vestfold og Telemark. Et kunnskapsbilde i utvikling

Les oppsummering av innspill til Ditt og mitt Vestfold og Telemark

For spørsmål ta kontakt med kjersti.aase@vtfk.no