Det politiske arbeidet skrider frem

Foto: Tania Ripoll

Jørund Ruud (A) var kritisk til det som hadde kommet frem i media

Hva innebærer det å være politiker – og hvor mye tid bør en politiker i Vestfold og Telemark fylkeskommune ha satt av til å skjøtte vervet sitt?

17.10.2018

Det var blant temaene som fellesnemnda diskuterte på sitt møte i Kragerø tirsdag 16. oktober.

Frode Hestnes (FrP), leder for temakomiteen for politisk organisering orienterte fra komiteens arbeid, der dette spørsmålet har vært gjenstand for debatt.

– Vår komité har hatt mye debatt, stor takhøyde – og mye oppmerksomhet i media. Vi nærmer oss nå slutten av arbeidet, sa Hestnes til sine kolleger. Han gikk gjennom komiteens foreløpige arbeidsnotat om organiseringen av det politiske arbeidet i den nye fylkeskommunen i møtet.

Uenighet om fulltidsverv

I notatet var det størst uenighet om hva som skal utløse fulltidsverv i den nye fylkeskommunen.

Flere av politikerne var opptatt av at inntrykket som var skapt i media ikke var representativt for det uenigheten handlet om, og at enigheten er nær.

– Dette dreier seg ikke om penger, det dreier seg om tid! sa Maja Foss Five (A).

Hvem forestår vedtak

Hans Hilding Hønsvall (KrF), leder av temakomité for organisering av kollektivtrafikk, forklarte fellesnemnda at komiteen nå har forslag til sluttrapport for sitt arbeid om organiseringen av kollektivtrafikken. Hilding Hønsvall var opptatt av i hvilke organer og ikke minst når vedtak i saken kunnne fattes.

Slik mandatene er i dag er det det nye fylkestinget som kan fatte vedtak i saken, og det blir ikke før i 2020:

– Fylkestinget bør gi dette over til fellesnemnda. Dette bør vi få på plass, vi har mange dyktige folk som ikke bør måtte leve i usikkerhet så lenge, sa han.

Edvard Mæland (H) gav sin støtte til Hønsvall:
– Dette er en omfattende prosess som berører mange ansatte. At det skal ligge i et vakuum veldig lenge er uheldig, sa han, og anbefalte sine kolleger å finne en måte der en kan treffe en beslutning på raskest mulig måte.

Arve Høiberg (A) var ikke like overbevist om at dette var eneste farbare vei: – Dersom det er politiske uenighet i fellesnemnda vil jeg anbefale at vedtak tas av fylkestinget, sa han.

Organiseringen tar form

Møtet i fellesnemda bar preg av at arbeidet med å bygge ny fylkeskommune skrider frem.

I tillegg til orienteringer fra temakomiteene fortalte prosjektrådmann Jan Sivert Jøsendal om høy aktivitet, både i administrasjonens arbeid med å forberede sammenslåingen, og i form av møter med eksterne aktører, som Statens vegvesen, VKT, og de de andre fylkene som er i gang med sammenslåingsprosesser.

– Nå er det bare – og hele – 441 dager til den nye fylkeskommunen er på plass. Vi må bruke tiden godt, sa fylkesrådmann Jan Sivert Jøsendal til fellesnemda på tirsdag.

Du kan lese mer om Jøsendals orientering i fellesnemnda her.