441 dager til ny fylkeskommune

Prosjektrådmann Jan Sivert Jøsendal orienterte politikerne. Foto: Hanna Hekkelstrand

Prosjektrådmann Jan Sivert Jøsendal orienterte politikerne. Foto: Hanna Hekkelstrand

– Nå er det bare – og hele – 441 dager til den nye fylkeskommunen er på plass. Vi må bruke tiden godt, sa prosjektrådmann Jan Sivert Jøsendal i fellesnemda tirsdag.

17.10.2018

Under fellesnemdas møte i Kragerø tirsdag 16. oktober orienterte Jøsendal om status for administrasjonens arbeid med å bygge den nye fylkeskommunen.

Han ga et overblikk over et landskap med stor aktivitet, såvel politisk som administrativt, og i form av en rekke møter med eksterne aktører.

Blant det prosjektrådmannen trakk frem var innsikten fra erfaringssamlingen som ble gjennomført på Gardemoen tidligere denne uken. Her møttes representanter for fylkeskommunene som nå er i gang med en sammenslåingsprosess.

Felles utfordringer og erfaringer

– Alle fylkeskommunene som er i gang med sammenslåing er opptatt av det samme – å skape noe nytt sammen, ikke bare slå sammen to fylker. Mange understreket også viktigheten av å være rause i den prosessen vi er inne i nå, der en uavklart situasjon over lengre tid gjør at mange blir usikre.

Jøsendal trakk også frem innspillene fra de tillitsvalgte som også var med på samlingen:

– De tillitsvalgte bekreftet at det aldri kan bli nok informasjon, og var tydelige på at vi trenger strukturert informasjon i alle kanaler og formater, men at det er like viktig med ansikt-til-ansikt møtene, og å få anledning til å snakke med og utfordre for eksempel prosjektleder, fortalte Jøsendal.

– Gode møter med ledelsen i Statens vegvesen

Jøsendal orienterte også politikerne i fellesnemnda om arbeidet med overføringen av sams vegadministrasjon til fylkeskommunen.

Prosjektrådmannen fortalte at han og ledelsen i Statens vegvesen har hatt gode møter, og har blitt enige om at overføringen av sams vegadministrasjon til fylkeskommunen nå organiseres som et eget prosjekt.

Overordnet organisasjon og ledelse i desember

Prosjektrådmannen bekreftet også at overordnet organisasjonsmodell og avklaring av toppledelsen i den nye fylkeskommunen skal være klar i desember. Jøsendal vil fremme en sak for fellesnemda i november hvor prosjektleder legger frem noen overordnede perspektiver knyttet til etablering av ny organisasjonsmodell.

Organiseringa tar form

Flere av politikerne hadde spørsmål og innspill til prosjektrådmannen.

– Jeg merker at arbeidet med organisasjonen begynner å ta form, og det tror jeg det politiske arbeidet i fellesnemnda har godt av, sa Ådne Naper (SV), som gav ros til prosjektrådmannens orientering.

Det gjorde også Truls Vasvik (Ap) som lurte på hvordan stemningen var blant de ansatte.
Jøsendal beskrev at hans opplevelse var at grunnstemningen er god, men at det er knyttet spenning til arbeidssted.

– Det å ha møteplasser hvor det er åpenhet og rom for å komme med innspill er viktig. Vi er i en skapende prosess hvor vi må yte litt ekstra, men vi skal selvsagt også følge arbeidsmiljøloven og passe godt på de ansatte, sa Jøsendal.

Gunn Marit Helgesen på talerstolen. Foto: Hanna Hekkelstrand
Gunn Marit Helgesen på talerstolen. Foto: Hanna Hekkelstrand

– Svært positiv stemning

Gunn Marit Helgesen (H) kommenterte at hun også, i kraft av å være KS-leder, hadde vært på erfaringssamlinga med de øvrige sammenslåingsfylkene, og at hun ønsket å videreformidle positiviteten som kom frem i møtet:

– Det var en svært positiv stemning fra de ulike landsdelene til det å bygge nye fylkeskommuner. Det er lett å feste seg ved spenningene, sa hun, og trakk fram at det kom frem på møtet at mange av de ansattes organisasjoner følte seg veldig godt ivaretatt og godt involvert.

Politikere fra Vestfold og Telemark samlet til møte i fellesnemnda. Foto: Hanna Hekkelstrand
Politikere fra Vestfold og Telemark samlet til møte i fellesnemnda. Foto: Hanna Hekkelstrand